Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • ARENA publicerar ny rapport

    Publicerad den 15 november, 2016

    Nu finns en ny rapport från ARENA att hämta i vårt dokumentlager. Rapport 2016:02 är en delrapport i vårt projekt kring effektutvärdering av väg och handlar om metodutvecklingen. Rapporten finns att ladda ner från vårt dokumentlager.

  • Tiden för vägslitageskatteutredningen förlängs

    Publicerad den 19 oktober, 2016

    Vägslitageskattekommittén, som enligt det ursprungliga planen skulle läggas fram den 9 december 2016, kommer att få ytterligare några månader på sig att färdigställa sitt reportage uppger Svensk Åkeritidning. Enligt kommitténs ordförande Vilhelm Andersson är det effekterna på andra lagar, bl.a. vad gäller integritetsfrågor, som behöver belysas. Utredningen kommer nu att överlämnas i slutet av februari 2017.