Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • Tiden för vägslitageskatteutredningen förlängs

    Publicerad den 19 oktober, 2016

    Vägslitageskattekommittén, som enligt det ursprungliga planen skulle läggas fram den 9 december 2016, kommer att få ytterligare några månader på sig att färdigställa sitt reportage uppger Svensk Åkeritidning. Enligt kommitténs ordförande Vilhelm Andersson är det effekterna på andra lagar, bl.a. vad gäller integritetsfrågor, som behöver belysas. Utredningen kommer nu att överlämnas i slutet av februari 2017.

  • Ny rapport om effektutvärdering av kilometerskatt publicerad

    Publicerad den 14 mars, 2016

    En rapport från första fasen av projektet kring effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon finns nu publicerad på ARENAs webb. Rapporten är en omvärldsanalys där 15 avgiftssystem med olika syften och mål har granskats med fokus på hur man valt att utvärdera, eller valt att inte utvärdera, effekterna som införandet har medfört. Rapporten täcker också kunskapsläget och trender kring mätmetoderLäs mer »