Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • Utredning om vägslitageskatt för tunga lastbilar beslutad

    Publicerad den 7 maj, 2015

    Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. Genom en vägslitageskatt kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Skatten ska omfatta svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt skulle även:Läs mer »

  • Nya rapporter från ARENA

    Publicerad den 29 september, 2014

    Tre nya rapporter har publicerats av ARENA-projektet. Det rör sig om den omfattande strategianalys som genomförts inom projektet och som resulterat i en rapport om de legala förutsättningarna för vägavgifter i Sverige, en rapport om policy och kunskapsläget, samt en rapport om vägen framåt. De första två rapporterna är skrivna på engelska medan den sista är skriven på svenska. ArbetetLäs mer »